9. 2. 2010

Certifikace pro práci s chladivy

Pro bezpečné zacházení s chladicími systémy a chladivy, které jsou rizikové pro životní prostředí, bylo Evropským parlamentem a Radou vydáno nařízení o povinnosti certifikace osob, které s těmito látkami zacházejí (nařízení ES 842/2006).

Klima-classic myslí na rozvoj techniky

Společnost Klima-classic ve spolupráci se Svazem chladící a klimatizační techniky připravila při této příležitosti odborné školení pro techniky Klima-classic a spolupracující firmy.

Školení bylo koncipováno jako intenzivní dvoudenní kurz odborných informací potřebných znalostí.

Pro získání certifikace pak byla skládána zkouška pod záštitou českého Svazu chlazení.
Získaný certifikát je platný ve všech zemích Evropské unie. Bez tohoto certifikátu není možné vykonávat praxi odborného technika a manipulace s chladicími systémy.

100% úspěšnost

Technici společnosti Klima-classic s.r.o. jsou jedni z prvních, kteří tuto certifikaci získali. 
S potěšením musíme konstatovat, že certifikační zkoušku 100% úspěšně absolvovali všichni technici Klima-classic s.r.o.

Uživatelé klimatizací a tepelných čerpadel mají tak jistotu, že jejich zařízení bude vždy nainstalováno a seřízeno plně kvalifikovaným technikem.

Soubory připojené ke stránce

KLIMA–CLASSIC s.r.o.

Kbelská 618/44
198 00 Praha 9 – Hloubětín
CZECH REPUBLIC

281 012 612
800 554 622 (800 KLIMAC)Registrovat | Přihlásit