KLIMA–CLASSIC s.r.o.

Kbelská 618/44
198 00 Praha 9 – Hloubětín
CZECH REPUBLIC

281 012 612
800 554 622 (800 KLIMAC)ErP směrnice

Nové ceníky Toshiba 2018

Nové ceníky s platností od 1.4.2018 - nová generace s chladivem R32...

Produkt-Katalogy pro rok 2018

Nové produktové katalogy s cenami v Kč (C verze) a nebo v EUR (DE verze)!

Nové ceníky Toshiba 2017

Nové ceníky platné od 1.3.2017 - tradiční formát Klima-classic...

Registrovat | Přihlásit