EcoDesign_website

Směrnice EU o výrobcích spojených se spotřebou energie

V oblasti ochrany klimatu definuje Evropská unie náročné cíle, které mají být dosaženy do roku 2020. V této souvislosti se mluví o cílech 20/20/20, které mají přinést v porovnání s rokem 1990 o 20 % vyšší využití obnovitelných energií a současně snížení spotřeby primární energie o 20 % a redukci emisí CO2 o 20 %.
Aby bylo možno dosáhnout těchto cílů, byla přijata směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie. Výrobky jsou tak nově klasifikovány a zařazeny do nových energetických tříd. Díky této směrnici byl vytvořen politický nástroj pro ekodesign výrobků, který šetří zdroje a podporuje jejich energetickou účinnost.
Se začátkem roku 2013 vstupují v platnost ustanovení upravená Prováděcím nařízením (EU) 206/2012, které uvádí do praxe požadavky Směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie 2009/125 ES pro klimatizační jednotky do chladicího výkonu 12 kW.

KLIMA–CLASSIC s.r.o.

Kbelská 618/44
198 00 Praha 9 – Hloubětín
CZECH REPUBLIC

281 012 612
800 554 622 (800 KLIMAC)Registrovat | Přihlásit