Revize zařízení - Kontroly těsnosti dle Zákona č.73/2012

Bohužel, nejsou vyplněny povinné údaje (e-mail, text) a proto nelze Váš dotaz odeslat.

Zeptejte se nás...

Máte zařízení s obsahem chladiva 3 kg a více? (od 1.1.2017 2,4 kg pro R410A)
Nemáte k vašemu zařízení vedenou Evidenční knihu?
Je ve vašem zařízení správné množství chladiva se správnou kvalitou?

Pro založení Evidenční knihy a kontrolu těsnosti nás kontaktujte co nejdříve!

Splněním legislativních povinností se vyhnete možnosti finančního postihu ze strany správních orgánů a pravidelné kontroly rovněž přispějí k zajištění ekonomického provozu vašeho zařízení.

Pozor!
Vedení Evidenční knihy a provedení kontroly těsnosti je zákonnou povinností provozovatele zařízení. Nesplnění povinností se vystavujte nebezpečí vysokých finančních postihů...
 

Zákonný rámec

 • Zákon  č. 73/2012, Vyhláška 257/2012, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
Zákon  č. 73/2012, Vyhláška 257/2012, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
 • Zařízení s obsahem chladiva 3 kg a více podléhá kontrole těsnosti 1x ročně.
 • Zařízení s obsahem chladiva 30 kg a více podléhá kontrole těsnosti 2x ročně.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014,
 • upravuje/snižuje limity pro R410A 
 • Zařízení s obsahem chladiva 3 kg a více podléhá kontrole těsnosti 1x ročně.
 • Zařízení s obsahem R410A nad 2,4 kg podléhá kontrole těsnosti 1x ročně od 1.1.2017.
 • Zařízení s obsahem R410A nad 24 kg podléhá kontrole těsnosti 2x ročně od 1.1.2015.

Kontrola těsnosti přímou metodou

Jedná se o kontrolu okruhů a součástí, u nichž existuje riziko netěsnosti, pomocí zařízení pro detekci chladiva, případně zavedení kapaliny pro UV detekci nebo použití speciálního bublinového roztoku.

Kontrola těsnosti nepřímou metodou

Jedná se o vizuální i manuální kontrolu zařízení a analýze tlaku chaldiva, teplot chladicího okruhu, proudu kompresoru, hladiny kapalin a podobně.

 

Kde se používají

 • Povinné pro zařízení s obsahem nad 3 kg chladiva
 • Od 1.1.2017 s obsahem nad 2,4kg chladiva R410A
 • Pro střední systémy 1x ročně
 • Pro velké systémy 2x ročně
 • Nutné vedení Evidenční knihy a pravidelné kontroly těsnosti
 • Pro funkční zařízení doporučujeme nepřímou metodu kontroly těsnosti

Výhody

 • Zařízení s maximálním topným/chladícím výkonem
 • Zařízení s maximální účinností a minimální spotřebou
 • Při úniku chladiva nejdřivě klesá topný výkon
 • Chladící výkon klesá až při větších únicích
 • Splnění zákonných požadavků
 • POZOR! Hrozící pokuta až 1 mil. Kč

Registrovat | Přihlásit