Technická správa budov

Zajišťujeme provoz, servis a údržbu technologií budov, v rozsahu od jednotlivých zařízení až po provoz kompletních technologií budov. 

Odbornost našich pracovníků a vhodné rozložení jejich specializací, spojené s důrazem na požadavek komplexních řemeslných znalostí, je podmínkou pro poskytování odborných služeb.

Provoz rozsáhlých technologických budov (klimatizace, vzduchotechnika, chlazení, topení) je prováděn dle charakteru technologie a požadavků zákazníka – od dodavatelského způsobu externě až po formu nepřetržité obsluhy zařízení 24 hod. Provoz vyspělých technologií nebo zařízení menších rozsahů bez nutnosti trvalé obsluhy, je zajišťován pravidelnými servisními prohlídkami. 

V případě poruchy zařízení je díky moderním komunikačním technologiím možná okamžitá servisní odezva s nástupem na opravu od 4 do 48 hodin od nahlášení závady, dle požadavků zákazníka, v rozsahu celé ČR. 

Technická správa budov

 • externí i trvalý charakter provozní obsluhy
 • rozsah dle charakteru provozu a požadavků zákazníka
 • komplexnost poskytovaných služeb
 • jednotlivé technologické celky i kompletní technologie budov
 • možnost kompletního managementu technologií
 • zajištění výhradně vlastními zaměstnanci
 • odbornost pracovníků a vhodné rozložení jejich specializací
 • důraz na komplexní řemeslné a odborné znalosti

Provoz, údržba a servis zařízení

 • bez trvalé přítomnosti obsluhy
 • pravidelné kontroly provozu
 • preventivní servisní prohlídky
 • garance nástupu na opravu (4 až 48 hod)
 • předcházení havarijním stavům
 • kontrola nákladů na provoz i údržbu
 • zvýhodněné servisní sazby 

KLIMA–CLASSIC s.r.o.

Kbelská 618/44
198 00 Praha 9 – Hloubětín
CZECH REPUBLIC

281 012 612
800 554 622 (800 KLIMAC)Registrovat | Přihlásit