Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Na ceníkové ceny jsou poskytovány obchodní rabaty dle množstevního odběru s možností speciálních obchodních podmínek zvláště s ohledem na obchodní bilanci odběratele i jednotlivé zakázky. (např. množstevní slevy a podobně) 

Na uvedené ceny mohou být poskytnuty rovněž aktuální slevy dle vývoje kursu (kurs Kč/EUR)

Zákonné normy

Jednotky splňují zákonné harmonizované evropské normy kompatibilní s českými normami dle příslušných prohlášení o shodě.

Cena

Ceníkové ceny jsou uváděny bez DPH a jsou stanoveny jako cena sklad Praha, procleno s kompletním zajištěním zákonných norem ohledně dovozu zařízení z EU i z území mimo EU.

Vlastnictví ke zboží

Zboží je až do úplného zaplacení výhradním majetkem firmy Klima-classic s.r.o. se všemi právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných norem platných na území ČR.

Hospodaření s obaly

Firma Klima-classic je zapojena do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů a obalových materiálů prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F00040983, vč. plnění zákonných norem vztahujících se na dovoz zařízení vč. obalů do ČR.


Záruky při montáži zařízení (vč. dodávky)

Sazba DPH 14% nebo 20%

Na dodávku i montáž zařízení pro firemní zákazníky se vztahuje standardní sazba DPH 20% nebo režim přenesené daňové povinnosti.

POZOR - SNIŽENÁ SAZBA DPH PRO BYTY A RODINNÉ DOMY!

Pokud je zařízení montováno do bytu fyzické osoby sloužícímu pro bydlení*** , neslouží uvedené prostory ke komerčním účelům a je objednatelem-majitelem v této věci vystaveno písemné prohlášení tak se na celou dodávku i montáž zařízení uplatňuje snížená sazba DPH 14%!

*** podmínky stanovené zákonem č.235/2004 Sb., §48, odst. 3

Záruka na namontované zařízení firmou Klima-classic s.r.o.

Na namontované zařízení je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data předání zařízení objednateli. 

Záruka se však nevztahuje na na vady vzniklé za provozu zařízení, při kterém nebyly prováděny pravidelné servisní prohlídky spojené s kontrolou a čištěním zařízení s četností minimálně 2x ročně (s přihlédnutím k místním podmínkám provozu, namáhání a znečištění zařízení).

Prodloužená materiálová záruka na namontované zařízení

Pokud je na zařízení prováděn pravidelný servis, kontrola a čištění zařízení firmou Klima-classic s.r.o., je nad rámec 36 měsíční plné záruky poskytnuta navíc další 24 měsíční materiálová záruka na zařízení, kdy zákazník nehradí hodnotu náhradních dílů.


Záruky při dodávce zařízení (bez montáže)

Sazba DPH

Na dodávku i montáž zařízení se vztahuje standardní sazba DPH 19%.

Materiálová záruka na dodané zařízení 

Na dodané zařízení je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data převzetí popř. předání spedici. Záruku je možno prodloužit dle obchodních dohod na záruku ode dne uvedení do provozu, ne však déle než 3 měsíce po odběru, resp. vyskladnění ze skladu. Materiálovou zárukou se rozumí bezplatné dodání nového náhradního dílu dle specifikace zákazníka oproti následnému vrácení poškozeného dílu současně s předáním vyplněného Protokolu materiálové záruky. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení při montáži jakožto i na vady vzniklé za provozu zařízení, při kterém nebyly prováděny pravidelné servisní prohlídky spojené s kontrolou a čištěním zařízení s četností minimálně 2x ročně (s přihlédnutím k místním podmínkám provozu, namáhání a znečištění zařízení).

Spediční služba

V případě dodávky je jednotky možno zaslat kamkoliv do místa určení na území ČR ve spolupráci se smluvní spediční firmou TOPTRANS. Poplatky za spediční služby hradí příjemce, nestanoví-li obchodní dohoda vysloveně jiné obchodní podmínky.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda transportní obal nevykazuje poškození a provést veškeré možné kontroly nevybaleného zboží, kterými je možno ověřit, že dodané zboží je v pořádku. Uplatňovat lze následně jen skryté záruční vady zjištěné po spuštění zařízení, nikoliv hrubé transportní poškození. Přebírající je povinen rovněž zkontrolovat, že specifikace odpovídá dodacím listům. Pozdější reklamace nelze uznat.

KLIMA–CLASSIC s.r.o.

Kbelská 618/44
198 00 Praha 9 – Hloubětín
CZECH REPUBLIC

281 012 612
800 554 622 (800 KLIMAC)Registrovat | Přihlásit