Materiálová záruka

Bohužel, nejsou vyplněny povinné údaje (e-mail, text) a proto nelze Váš dotaz odeslat.

Zeptejte se nás...

Záruky při dodávce zařízení (velkoobchodní prodej)

Sazba DPH

Na dodávku zařízení se vztahuje standardní sazba DPH 21%.
Režim PDP (přenesené daňové povinnosti) se při velkoobchodním prodeji zboží neuplatňuje.

Materiálová záruka 36 měsíců na dodané zařízení

Na dodané zařízení je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data převzetí popř. předání spedici. Záruku je možno prodloužit dle obchodních dohod na záruku ode dne uvedení do provozu, ne však déle než 3 měsíce po odběru, resp. vyskladnění ze skladu. Materiálovou zárukou se rozumí bezplatné dodání nového náhradního dílu dle specifikace zákazníka oproti následnému vrácení poškozeného dílu současně s předáním vyplněného Protokolu materiálové záruky. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení při montáži jakožto i na vady vzniklé za provozu zařízení, při kterém nebyly prováděny pravidelné servisní prohlídky spojené s kontrolou a čištěním zařízení s četností minimálně 2x ročně (s přihlédnutím k místním podmínkám provozu, namáhání a znečištění zařízení).

Registrovat | Přihlásit