Plná záruka

Bohužel, nejsou vyplněny povinné údaje (e-mail, text) a proto nelze Váš dotaz odeslat.

Zeptejte se nás...

Záruky při montáži zařízení (vč. dodávky)

Sazba DPH při montáži zařízení

Na dodávku i montáž zařízení pro firmy a nespadající do vyjímky sazby DPH se vztahuje standardní sazba DPH 21%, resp. montáž klimatizace včetně dodávek, stejně tak jako servis, opravy a revize zařízení spadají pod režim PDP (přenesená daňová povinnost).

SNIŽENÁ DPH NA ZAŘÍZENÍ PRO BYTOVÉ ÚČELY!
Pokud je zařízení montováno do bytu fyzické osoby sloužícímu pro bydlení*** , uvedené prostory neslouží ke komerčním účelům a objednatelem/majitelem je vystaveno písemné prohlášení ke snížené sazbě DPH, pak se na celou dodávku i montáž zařízení uplatňuje snížená sazba DPH 15%! Nižší sazba daně nemůže být uplatněna v režimu PDP.

*** podmínky stanovené zákonem č.235/2004 Sb., §48, odst. 3

Záruka na zařízení instalované firmou Klima-classic s.r.o.

Na namontované zařízení je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data předání zařízení objednateli.

Záruka se však nevztahuje na na vady vzniklé za provozu zařízení, při kterém nebyly prováděny pravidelné servisní prohlídky spojené s kontrolou a čištěním zařízení s četností minimálně 2x ročně (s přihlédnutím k místním podmínkám provozu, namáhání a znečištění zařízení).

Prodloužená materiálová záruka na namontované zařízení

Pokud je na zařízení prováděn pravidelný servis, kontrola a čištění zařízení firmou Klima-classic s.r.o., je nad rámec 24 měsíční plné záruky poskytnuta navíc další 12-ti měsíční materiálová záruka na zařízení, kdy zákazník nehradí hodnotu náhradních dílů.

Registrovat | Přihlásit