Typy VRF systémů

Bohužel, nejsou vyplněny povinné údaje (e-mail, text) a proto nelze Váš dotaz odeslat.

Zeptejte se nás...

Systémy jsou odstupňovány podle provedení, výkonu a modularity. Všechny systémy používají stejné portfolio vnitřních jednotek. Charakter, parametry a možnosti systému jsou tedy dány výběrem a parametry venkovních jednotek, tedy nejen výběrem typu systému ale jeho výkonem.

Všechny VRF systémy Toshiba jsou uzpůsobené pro celoroční provoz, pro provoz v technických místnostech, datových úložištích i komfortních kancelářích. Všechny aplikace jsou naprostou samozřejmostí!

Pro případ aplikace v extrémně tichých místnostech (například ložnice) doporučujeme instalovat před vnitřní jednotkou PMV-kit, který zajistí ustálení toku chladiva a tím dojde k redukci projevů šumění vypařování chladiva (s ohledem na požadavek extrémního ticha v ložnici).

Systémy jsou odstupňovány podle provedení, výkonu a modularity. Všechny systémy používají stejné portfolio vnitřních jednotek. Charakter, parametry a možnosti systému jsou tedy dány výběrem venkovních jednotek, tedy výběrem systému a jednotek s příslušným výkonem.

MiNi-SMMS - kompaktní 2-trubkový VRF systém

Řada kompaktních jednotek s výkonem do 16 kW chladícího výkonu. Jeho hlavní výhodou jsou kompaktní malé rozměry a možnosti řízení stejné jako u vyšších systémů, tj. možnost řídit přes LonWorks, MODbus, BACNet rozhraní a nebo použít všechny ovladače TCC-Link. 

S-MMSi - modulární 2-trubkový VRF systém

Nejnovější systém VRF v nabídce výrobce Toshiba. Modulární uspořádání venkovních jednotek, zařízení té nejvyšší kvality, plně invertorový systém. Vhodné jak pro kanceláře, tak pro ty nejnáročnější technické aplikace jako jsou centrální serverové místnosti bank a podobně, tj. zcela vhodné pro celoroční provoz.

S-HRM - modulární 3-trubkový systém

3-trubkový systém s možností rekuperace a redistribuce tepla. Díky své koncepci maximálně úsporně předává energii nejen mimo objekt, ale dokáže jí předávat v rámci objektu z místností s nadbytkem tepla do místností, kde je potřeba topit (servrové místnosti a kanceláře v zimě)

VRF vnitřní jednotky

Kompletní přehled vnitřních jednotek VRF systémů, s možností získat instalační a servisní manuály (anglická verze) pro maximální informace o parametrech té které jednotky.

 

Společné venk​ovní jednotky


Řada má společné vnitřní jednotky. které je možné kombinovat s venkovní jednotkou vybranou z příslušné řady venkovních jednotek. Volbou řady venkovní jednotky můžete ovlivnit parametry výsledného systému (délka, převýšení, rozdělení chladícího výkonu). Vaše volba ovlivní výši investičních a provozních nákladů a úspornost celého zařízení!

MiNi-SMMS
kompaktni Modular Multi System

kompaktní 2-trubkové VRF systémy

S-MMSi
Super Modular Multi i

2-trubkové VRF systémy

S-HRMi
Super Heat Recovery Modular i

3-trubkové VRF systémy

     
Řada kompaktních jednotek s výkonem do 16 kW chladícího výkonu. Jeho hlavní výhodou jsou kompaktní malé rozměry a možnosti řízení stejné jako u vyšších systémů, tj. možnost řídit přes LonWorks, MODbus, BACNet rozhraní a nebo použít všechny ovladače TCC-Link.   Nejnovější systém VRF v nabídce výrobce Toshiba. Modulární uspořádání venkovních jednotek, zařízení té nejvyšší kvality, plně invertorový systém. Vhodné jak pro kanceláře, tak pro ty nejnáročnější technické aplikace jako jsou centrální serverové místnosti bank a podobně, tj. zcela vhodné pro celoroční provoz. 3-trubkový systém s možností rekuperace a redistribuce tepla. Díky své koncepci maximálně úsporně předává energii nejen mimo objekt, ale dokáže jí předávat v rámci objektu z místností s nadbytkem tepla do místností, kde je potřeba topit (servrové místnosti a kanceláře v zimně).
     
     

Kde se používají

 • velké administrativní objekty
 • kanceláře, zasedací místnosti, recepce
 • technické místnosti, servery
 • velké počítačové sály plné datových úložišť,
  centrální výpočetní střediska, technické velíny
 • pro menší objekty do 6, 8 resp. 9 místností
  jsou ideální MiNi-SMMS kompaktní systémy

Výhody

 • obrovská variabilita
 • max. převýšení mezi vnitřními jednotkami 40m
 • max. délka trasy až 195 m
 • libovolná kombinace Y-odboček a H-rozdělovačů
 • neuvěřitelná spolehlivost díky unikátní plně invertorové technologii
 • široká nabídky vnitřních jednotek
 • snadný transport a instalace

MiNi-SMMS systémy

Kompaktní malé VRF systémy

 • společné vnitřní jednotky, regulece TCC-Link
 • výkon 12 až 15,5 kW, pro 6, 8 resp. 9 jednotek

S-MMSe systémy

Modulární 2-trubkový VRF systém

 • společné vnitřní jednotky, regulece TCC-Link
 • výkon až 246 kW, až 125 různých vnitřních jednotek

S-HRMi systémy

Modulární 3-trubkové systémy, zpětné využití tepla

 • společné vnitřní jednotky, regulece TCC-Link
 • výkon až 118 kW, až pro 48 jednotek / 1 systém xxx

Registrovat | Přihlásit