Podklady pro návrh

Návrh klimatizace velmi úzce souvisí s dispozicí stavby, potřebami uživatele, prostorem, vybavením prostoru a podobně. Následující text obsahuje informace, které budete potřebovat pro zodpovězení mnoha otázek našich obchodních techniků, kteří uvedené informace potřebují pro správný návrh zařízení. 

Základní potřebné informace

Rozsah klimatizovaného prostoru

 • Které místnosti chcete klimatizovat...
 • Situační plán, výkres nebo dispozice bytu či objektu...
  (rozměry, velikost, orientaci místností ke světovým stranám, druh využití - byt, kancelář, server, sklad...) 
 • Umístění a velikost oken a dveří... 
  (počet, rozměry, orientace k světovým stranám, možnosti zastínění - žaluzie vnitřní/vnější, závěsy) 

Vybavení a využití místností

 • El. spotřebiče, jiná zařízení a zdroje tepla v prostoru...
  (PC, servery, monitory, UPS, světla, ...  - počet, tepelný výkon nebo příkon, délka doby jejich zapnutí ) 
 • Počet lidí v místnosti a doba pobytu (trvale/krátkodobě) ...
 • Jak je zajištěno větrání prostorů?
  (větrání oknem, přívod vzduchu vzduchotechnikou, potřeba větrání...)
 • Ostatní speciální požadavky
  (tichý provoz pro ložnice, celoroční provoz pro servery atd.) 

Podmínky pro instalaci

 • Možnosti umístění venkovní jednotky nebo venkovních jednotek. 
  (balkon, terasa, konstrukce na fasádě, na střeše budovy, převýšení…) 
 • Možnost umístění vnitřní jednotky v místnosti a jaký typ provedení
  (zeď nad dveřmi, volná zeď, v minerálním podhledu, pod stropem místnosti,...)
 • Kam odvést odvod kondenzátu od vnitřní jednotky
  (nejlépe samospádem zaústěním do odpadu - kanalizace, sifon umyvadla, dřezu, vyvedením ven z objektu; bude nutno použít čerpadlo kondenzátu, nelze-li vyvést ve spádu) 
 • Odkud bude vzat elektrický přívod (kde je el. rozvaděč, zásuvka,...)

 

Naši technici jsou připraveni Vám kdykoliv pomoci!

Infolinka: 800 544 622 (800 klimac)
Telefon: 281 012 612 (recepce)
E-mail: info@klima-classic.cz

KLIMA–CLASSIC s.r.o.

Kbelská 618/44
198 00 Praha 9 – Hloubětín
CZECH REPUBLIC

281 012 612
800 554 622 (800 KLIMAC)Registrovat | Přihlásit