Chladiva

Klimatizační jednotky používají pro transport tepla a chladu speciální náplně nazývané chladiva. Nejedná se pouze o teplonosné médium např. vodu, která se ohřívá a ochlazuje a přenáší v kapalném provedení teplo např. od kotle k radiátorům. Jedná se o speciální látky s nízkým bodem varu, které pro transport tepla využívají nejen změnu teploty, ale i změnu svého skupenství. Výsledkem je neporovnatelně vyšší schopnost předávat a přenášet energii. 

Ekologická chladiva

Dnes zařízení značky TOSHIBA obsahují výhradně ekologická chladiva nepoškozující ozonovou vrstvu země a nepodporující skleníkový efekt země. Standardně je používáno chladivo R410A, které se vyznačuje nejlepšími fyzikálními parametry z dosud objevených chladiv používaných v praxi. Číselné označení zohledňuje složení chladiva a poměr jednotlivých složek. 

Chladivo R410A má výrazně vyšší koeficient přenosu výkonu a nižší odpor při proudění systémem, což přináší mnohem lepší energetické parametry celého zařízení.

 

Registrovat | Přihlásit