Invertorová technologie

U klimatizačních zařízení se setkáváme se dvěma základními řadami zařízení s označením FixSpeed a Inverter. Navenek se zařízení jeví naprosto stejně, rozdíl je v použité technologii uvnitř zařízení. Konkrétně se jedná o srdce celého klimatizačního zařízení – kompresor.

Vzhledem ke skutečnosti, že kompresor je v zařízení největším "žroutem" el. energie, je z hlediska uživatele rozdíl v uvedených dvou zařízeních v tom, že invertorové zařízení mají mnohem nižší spotřebu el. energie, klidnější a hlavně tišší provoz, vyšší životnost a také spolehlivost celého zařízení.

FixSpeed kompresor

Jedná se o standardní rotační (Scroll) kompresor, který má pevný počet otáček a tedy i stálý provozní výkon. Jeho výkon je možno regulovat pouze zapínáním a vypínáním celého zařízení (obdoba elektromotoru – běží nebo neběží).

Technologie rotačních kompresorů se vyznačuje oproti klasickým pístovým kompresorům mnohem nižší hlučností zařízení, pravidelným chodem bez rázů a vibrací, podstatně sníženou hlučností provozu a energetickými úsporami. 

Nevýhodami jednoduché regulace typu zapnout/vypnout jsou méně přesné hlídání teploty prostoru, mechanické ztráty při rozběhu a celkově menší možnosti regulace zařízení oproti invertorovým kompresorům (viz níže).

Invertorový kompresor

Jedná se o rotační kompresor, u kterého je možno plynule řídit jeho otáčky a tím plynule regulovat okamžitý výkon kompresoru i celého zařízení. Invertorový se nazývá proto, že je řízen a napájen z invertoru, což je vlastně frekvenční měnič, který řídí nejen frekvenci napětí (počet otáček kompresoru) ale i velikost napětí (výkon kompresoru).

Plynulá regulace zajistí, že zařízení dodá popř. odebere jen takový tepelný výkon, jaký je v místnosti právě potřeba. Díky tomu nedochází k mechanickým ztrátám při rozběhu kompresoru a zároveň nedochází ke ztrátám díky přechlazování klimatizovaného prostoru. 

Toshiba DC-Hybridní Invertor

Jedná se o typ regulace pomocí stejnosměrného měniče napětí s možností regulace frekvence a výšky napěťového impulsu. Řízení tedy probíhá na základě regulace velikosti výstupního napětí (regulace PAM - Pulse Amplitude Modulation) anebo frekvencí výstupního napětí (regulace PWM - Pulse Width Modulation). Výsledkem je plně regulovaný okamžitý výkon invertorového kompresoru a tím plynulá regulace výkonu celého zařízení v rozsahu cca 10 - 120% jmenovité hodnoty.

Použití DC-Hybridního inverteru přináší až 40% úspory energie oproti FixSpeed kompresorům. 

Registrovat | Přihlásit